Despre societate şi proiect implementat

  S.C. ECO POWER WIND S.R.L. are ca obiect principal de activitate producerea de energie electrică, în principal din surse de energie regenerabile, soare, vânt; iar ca obiecte secundare de activitate, consultanţă şi management. Angajaţii societăţii sunt organizaţi în compartiment de proiectare, compartiment economic, cât şi un compartiment de construcţie şi implementare.
  Sediul social al firmei este în Constanţa, unde angajaţii societăţii desfasoară activiţăti de consultanţă, proiectare Şi implementare a sistemelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, sisteme de încălzire a apei şi a locuinţelor din surse solare, pentru aplicaţii rezidenţiale (locuinţe particulare cât şi instituţii). Totodată, o altă activitate a societaţii este studierea factorilor climatici din Dobrogea, şi analiza oportunităţii implementării proiectelor care vizează producerea de energie electrică din surse regenerabile.

  SC ECO POWER WIND SRL a pus în funcţiune în extravilanul satului Mireasa, Comuna Târguşor, judeţul Constanţa, "Parcul Eolian Mireasa 2" cu o putere instalată de 10 MW.
  Proiectul "Parc Eolian Mireasa 2" a fost co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi din Bugetul National, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, în calitate de Organism Intermediar pentru Energie, în numele şi pentru Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice".

  Sloganul prin care a fost promovat acest program este "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră".

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm sï vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.